Bazične komponente emocionalne inteligencije kako poboljšati emocionalno zdravlje?

Kad je u pitanju bilo koja dimenzija zdravlja, puno toga je u našim rukama. To se posebno odnosi na emocionalno zdravlje i emocionalnu inteligenciju, koja je neobično važna za uspjeh u životu i nedostatak koje često sprječava mnoge pametne i darovite ljude da ostvare svoje potencijale. Utorak, 20. listopada 2015. godine u 19:00 sati – dvorana KIC-a Gospić.

Predavačica: prim.dr.sc. Nevenka Blažić-Čop neuropsihijatar