JAVNI POZIV za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom GROCKS-a 2018 i obilježavanja Dana Grada Gospića

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu poziva zainteresirane ugostitelje s područja Grada Gospića na dostavu ponude za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom GROCKS-a 2018 i obilježavanja Dana Grada Gospića.

Događanja tijekom održavanja GROCKS-a 2018 i obilježavanja Dana Grada Gospića održat će se 06.,14.,16.,18. i 28. srpnja 2018. godine u atriju KIC-a Gospić, Budačka 12.

Obvezno radno vrijeme dana 06.,14. i 28. srpnja od 22:00 do 03:00 sata, dana 16. srpnja od 19:00 do 23:00 sata, dana 18. srpnja od 20:00 do 00:00 sata.

Organizator besplatno osigurava šank i priključenje na mjesto električne energije.

Ugostitelj osigurava pokretnu ugostiteljsku opremu.

 

Ponuda za prijavu treba sadržavati:

-Naziv ponuđača sa kontakt podacima;

-Dokaz o upisu djelatnosti koja je predmet ponude;

-Opis ponude.

Pisane ponude sa svim prilozima podnose se poštom na adresu KIC Gospić, Budačka 12, 53000 Gospić ili osobno na istu adresu radnim danom od 7:00 do 15:00 sati, s naznakom  «Javni poziv za obavljanje ugostiteljske djelatnosti tijekom GROCKS-a 2018 i obilježavanja Dana Grada Gospića“.

Rok za podnošenje ponuda je 15. lipnja 2018. godine.

Postupak otvaranja ponuda provodi se bez javnog otvaranja pristiglih ponuda, a dodatne informacije mogu se dobiti elektronskim putem na e-mail: ravnateljica@kic-gospic.eu.

S odabranim ponuđačem organizator će sklopiti Ugovor temeljem kojeg je ponuđač obavezan platiti najam prostora za obavljanje ugostiteljske djelatnosti u atriju KIC-a u iznosu od 900,00 kuna po događanju. Za sva događanja ugovor se sklapa s jednim ponuđačem.

RAVNATELJICA

Danijela Bogić