Odluka o poništenju natječaja za radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno mjesto „Novinar/voditelj“

Na temelju članka 27. Statuta Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove
za kulturu ( „Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 7/10 ) te Izmjena i dopuna Statuta Kulturno
Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu („Službeni vjesnik Grada Gospića“
br. 3/16), Ravnateljica Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu
dana 15. lipnja 2018. godine donosi

ODLUKU

o poništenju Javnog natječaja za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, na radno
mjesto „Novinar/voditelj“, objavljenog na HZZ-u, web stranici KIC-a Gospić i na

Radio Gospiću od 11. lipnja 2018. godine

I.

Poništava se Javni natječaj za prijam u radni odnos u Kulturno Informativni Centar
Gospić, javnu ustanovu za kulturu na radno mjesto „Novinar/voditelj na Radio Gospiću“, 1
izvršitelj, na neodređeno vrijeme, uz probni rad od tri mjeseca, Klasa: 112-02/18-01/01,
Urbroj: 2125/70-01-18-01, objavljen na HZZ-u, web stranici KIC-a Gospić i u programu
Radio Gospića od 11. lipnja 2018. godine.
II.
Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se natjecateljima koji su
sudjelovali na natječaju, a objavit će se na HZZ-u, web stranici KIC-a Gospić i programu
Radio Gospića.

Ravnateljica
Danijela Bogić