Uloga jezika struke u izgradnji globalnog društva

Utorak, 02. lipnja 2015.godine. u 19,00 sati,

 dvorana KIC-a Gospić

Predavačica: Anita Lemić Stagličić

Globalizacijski procesi uzrok su mnogih promjena u svjetskoj zajednici, prvenstveno uklanjanja nekih diverzifikacijskih obilježja etniciteta, a možemo reći i kako djeluju kao resocijalizatori, na način da brišu postojeće identitete i sudjeluju u stvaranju novih.Steći interkulturalnu komunikativnu kompetenciju znači razviti sposobnost za ulazak u interakciju u složenim kulturnim kontekstima među ljudima koji imaju više od jednog kulturnog identiteta i jezika. Jezik i njegovi gramatički kodovi nužni su za razumijevanje vanjskoga svijeta, te za interakciju sa članovima zajednice Interkulturalna se kompetencija, jasno, ne može steći bez vještine interpretacije i stavljanja jezika u kontekst, te propitivanje suodnosa, pa se pojedinca koji unutar sustava obrazovanja uči strani jezik, treba usmjeravati prema kulturološkim odrednicama jezika, te premošćivanju jaza između onoga što se uči unutar obrazovnog sustava, te onoga što je uistinu potrebno.