NATJEČAJ za prijam u radni odnos: Novinar/voditelj –1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno radno vrijeme

Na temelju članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulture  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/10),

 

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos:

  • Novinar/voditelj –1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno radno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Uvjeti : SSS, VŠS, VSS.

 

Uz prijavu za natječaj kandidati su dužni  podnijeti dokumente u izvorniku ili preslici:

 

  1. Životopis
  2. Dokaz o državljanstvu RH,
  3. Dokaz o stručnoj spremi,
  4. Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 60 dana)
  5. Vozačku dozvolu B kategorije

Komisiju za provedbu javnog natječaja (u nastavku: Komisija) imenuje ravnateljica Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu. Komisija utvrđuje popis kandidata prijavljenih na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete te ih upućuje na testiranje.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete mogu pristupiti testiranju. Testiranje se sastoji od provjere znanja, sposobnosti i vještina kandidata te razgovora Komisije s kandidatima (intervju).

Za kandidata koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu za javni natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Opis poslova radnog mjesta, vrijeme i mjesto održavanja testiranja bit će objavljeni na web stranici Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulturu, www.kic-gospic.eu , najmanje tri dana prije testiranja.

U prijavi su kandidati/kinje dužni navesti naziv radnog mjesta za koje se prijavljuju.   

Prijave na natječaj dostavljaju se na adresu:  Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu, Budačka 12, 53000 Gospić, u zatvorenoj omotnici s naznakom „Natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme“  u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati. Kandidati će biti pisano obaviješteni o izboru u zakonskom roku.

 

Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu