RADIONICE/PREDAVANJA IZ PODRUČJA SPORTSKE PSIHOLOGIJE

 

              petak, 12. lipnja 2020. godine 15:45 – 18:30 h,

                          Kulturno Informativni Centar Gospić

 

Kulturno Informativni Centar Gospić organizira radionice/predavanja iz područja sportske psihologije. Voditeljica radionica/predavačica je profesorica psihologije Vesna Hude koja djeluje kao dječji i sportski psiholog. Tema radionice/predavanja za trenere i sportaše:

 

Pažnja i pobuđenost u sportu

 

U nastavku radionica sa sportašima i trenerima RK Gospić govorit ćemo o načinima na koje mogu vratiti ili unaprijediti pažnju i koncentraciju na treninzima i utakmicama.

 

Sudionici će osvijestiti koje tehnike koriste u svakodnevnom bavljenju sportom,  a imat će priliku upoznati i neke nove tehnike. Osim psihološkog zagrijavanja, tjelesnog osvještavanja i simulacije natjecanja, bavit ćemo se i ciljevima, vježbama disanja, vizualizacije i ostalim načinima za povećanje fokusiranosti (ključnim riječima, pozitivnim samogovorom, rutinama).

 

Sportaši se usmjeravaju na određene unutarnje ili vanjske znakove koji mogu pozitivno ili negativno utjecati na sportsku izvedbu. Ukoliko se usmjeravamo na jednu informaciju u određenom trenutku, tada govorimo o koncentraciji.

 

No, u sportu je nužno istodobno obrađivati i više informacija istovremeno, što su sportaši u stanju učiniti do određene granice jer je pažnja ograničenog kapaciteta. Stoga je važno razvijati sposobnost usmjeravanja pažnje na ključne elemente situacije.

 

Fokusiranost pažnje odnosi se na sposobnost sportaša da po potrebi širi i sužava svoju pažnju, usmjeravajući se na odgovarajuće podražaje za vrijeme natjecanja.

 

U slučaju niske pobuđenosti može doći do pada postignuća jer je sportaš okupiran važnim i nevažnim znakovima. Kod prevelike pobuđenosti pažnja se bitno sužava pa se odbacuju i neki važni znakovi. Tek u slučaju umjerene pobuđenosti ostaju važni znakovi, a nevažni se odbacuju.

 

Sportaši prepoznaju znakove napetosti koji im govore da su izvan optimalnog područja i tada primjenjuju određene tehnike koje će ih vratiti na željenu razinu.

 

 

Raspored radionica:

 

  1. Radionica/predavanje za SPORTAŠE – 1. grupa

Vrijeme održavanja: 15:45-16:30 h

 

  1. Radionica/predavanje za SPORTAŠE – 2. grupa

Vrijeme održavanja: 16:30-17:15 h

 

  1. Radionica/predavanje za TRENERE SPORTAŠA

Vrijeme održavanja: 17.30 – 18.30 h