Donacije

Donacije  2021.

Odluka o donaciji – Udruga Korak dalje 2021

Odluka o donaciji – Udruga Korak dalje 2021 pdf

Donacije  2020.

Odluka o donaciji – Petrinja, Sisak i Glina

Donacije  2019.

Odluka o donaciji – Udruga Korak dalje

Donacije 2018.

Odluka o donaciji – maturanti – Strukovna škola Gospić

Odluka o donaciji – Udruga Korak dalje

Odluka o donaciji – Udruga Palčić gore

Odluka o donaciji – maturanti – Gimnazija Gospić

Donacije 2017.

Odluka o donaciji – maturanti – Gimnazija Gospić

Odluka o donaciji – maturanti – Strukovna škola Gospić

Odluka o donaciji – Udruga Oda prijateljstva

Odluka o donaciji – Udruga Pčelice

Donacije 2016.

Odluka o donaciji-plesna škola MDN

Odluka o donaciji-Udruga Bolji svijet

Donacije 2014.

Odluka o donaciji – LU LIKA

Odluka o donaciji u naravi 

Odluka o donaciji-Udruga NINA

Donacije 2013.

Odluka o donaciji – Udruga Pčelice 

Donacije 2012.

Odluka o donaciji -Udruga Vila za Liku