Javna nabava

  IZJAVA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA   PRAVILNICI Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o provedbi postupaka jednostavne nabave KIC-a Gospić Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave PLAN NABAVE...
Objavljeno: 21/02/2017 Saznajte više