Upravno vijeće

Kulturno Informativnim Centrom upravlja Upravno vijeće. Poslovnik o radu Upravnog vijeća Upravno vijeće ima tri člana. U Upravno vijeće imenuju se dva predstavnika Grada Gospića i jedan predstavnik zaposlenih...
Objavljeno: 04/04/2017 Saznajte više