Brodska linija “Karlobag-Pag” zaživjela

Na blagdan Velike Gospe brodska linija “Karlobag-Pag” nakratko je zaživjela. Ideja o ponovnom brodskom povezivanju ova dva mjesta nastala je na incijativu Ličko-senjske županije, a realizirana je suradnjom Općine Karlobag...
Objavljeno: 16/08/2017 Saznajte više

Natura 2000

Ministarstvo zaštite okoliša i energetike potpisalo je sporazum s 8 nacionalnih parkova u svezi provedbe projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, za kojega je osigurano  186.497.150,00 kuna....
Objavljeno: 08/08/2017 Saznajte višeOtvorena Kuća Velebita

Javna ustanova „Nacionalni park Sjeverni Velebit“ u suradnji s  Gradom Senjom i Turističkom zajednicom Grada Senja otvorili su Centar za posjetitelje u Krasnu. Svrha projekta Centra za posjetitelje Krasno odnosno Kuće...
Objavljeno: 03/08/2017 Saznajte više