ODRŽAN TEČAJ ZA TURISTIČKOG PRATITELJA

Polaznici tečaja za turističkog pratitelja odslušali su predavanja, položili usmeni dio ispita kao i praktični dio koji je održan u Budimpešti 15.12.2012. godine. Ovom prilikom čestitamo im što će uskoro u ruke primiti UVJERENJE O POLOŽENOM ISPITU ZA TURISTIČKOG PRATITELJA, želimo im puno sreće u putovanjima koja će upravo oni činiti ljepšim i zabavnijim.
Hvala putničkoj agenciji Petros i svim predavačima koji su dolascima u naš Grad omogućili zainteresiranima ostvariti želju da postanu turistički pratitelji.