Godišnje izvješće o vatrogasnim intervencijama

Javna vatrogasna postrojba Gospić je od 1. siječnja do 31. prosinca 2018.
godine intervenirala ukupno u 95 intervencija od kojih je 46 bilo požarnih, 39
tehničkih intervencija i ostalo su ostale operativne aktivnosti postrojbe. Od 46
požarnih intervencija u promatranom periodu bilo je 20 požara objekata, 12
požara otvorenog prostora, 2 požara prometnih sredstava i 11 ostalih vrsta
požara. Od 39 tehničkih intervencija u promatranom razdoblju bilo je 18
intervencija na građevinama, 13 intervencija u prometu i 6 ostalih tehničkih
intervencija.
Vatrogasci JVP Gospić su na intervencijama utrošili 390 sati rada, troškovi
interveniranja su ukupno iznosili 200.196,33 kn.
U odnosu na 2017. godinu došlo je do smanjenja broja intervencija za 58%, razlog
tome je značajan pad broja intervencija na otvorenom prostoru u 2018. godini.