GRADU OTOČCU DODIJELJENA POTPORA ZA IZRADU STRATEŠKOG PLANA RAZVOJA POLJOPRIVREDE

Gradu Otočcu dodijeljena je potpora za izradu Strateškog plana razvoja poljoprivrede u iznosu od 61.250.00 kuna.  Odobrena sredstva Gradu Otočcu dodjeljuju se iz Mjere 07 “Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima” Podmjera 7.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj općina i sela u ruralnim područjima i njihovih temeljnih usluga te planova zaštite i upravljanja koji se odnose na lokalitete Natura 2000 i druga područja visoke prirodne vrijednosti“ – provedba tipa operacije 7.1.1. “Sastavljanje i ažuriranje planova za razvoj jedinica lokalne samouprave“ na koju je projekt prijavljen u srpnju 2017. godine. Cilj projekta, odnosno izrade  Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području Grada Otočca je da ona postane strateški dokument unutar kojeg će biti definirana vizija i smjer razvoja poljoprivrede Grada Otočca, a da definirani ciljevi i mjere unutar Strategije budu sukladni sa strateškim okvirima na županijskoj, nacionalnoj i razini Europske Unije. Ciljevi i mjere Strateškog plana razvoja poljoprivrede na području Grada Otočca biti će definirani na temelju analize trenutnog stanja, uključujući resurse, probleme i neiskorištene potencijale (SWOT analiza).