JAVNI NATJEČAJ OPĆINE PLITVIČKA JEZERA

Općina Plitvička Jezera objavila je Javni natječaj za financiranje programa, projekata u kulturi, športu i razvoja civilnog društva, socijalne skrbi i zdravstva na području Općine Plitvička Jezera za 2019. godinu.  Iznosom od 510.000 kuna iz proračuna Općine Plitvička Jezera sufinancirat će se 23 programa i projekata. Sredstva se raspoređuju na način da se za projekte/programe iz područja kulture  dodjeljuje 135.000,00 kn, za projekte/programe iz područja sporta  300.000,00 kn, za projekte/programe iz ostalog područja 75.000,00 kn. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima u papirnatom obliku koji se mogu preuzeti na mrežnim stranicama Općine Plitvička Jezera i u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Plitvička Jezera, Trg sv. Jurja 6, Korenica.  Rok za podnošenje prijava je do 11. ožujka ove godine do 12:00 sati  neovisno o načinu dostave.