Prijave promjena za plaćanje komunalne naknade u Gospiću

Iz Grada Gospića  pozivaju  vlasnike odnosno korisnike nekretnina na području Grada,  za koje su obvezni plaćati komunalnu naknadu, a to je za stambene, garažne i poslovne  prostore, građevinska zemljišta koja služe obavljanju poslovne djelatnosti i neizgrađena građevinska zemljišta, da do 30. lipnja prijave obvezu plaćanja komunalne naknade za navedene nekretnine koje nisu do sada prijavljene odnosno da prijave promjene podataka za već prijavljene nekretnine ako ih ima u odnosu na podatke iz postojećeg rješenja o komunalnoj naknadi. Radi se o promjenama  koje  se odnose na vlasnika odnosno korisnika nekretnine,  površinu nekretnine i  namjenu nekretnine.  U protivnom,  u skladu s člankom 94.  Zakona o komunalnom gospodarstvu komunalna naknada naplaćivat će se od dana nastanka obveze,  što može iznositi i do 6 godina unazad. Inače komunalna naknada je novčano javno davanje koje se plaća za održavanje komunalne infrastrukture (ceste, trgovi, parkovi, javna rasvjeta i dr.) Prijaviti obvezu plaćanja komunalne naknade kao i sve informacije u vezi navedenog možete u Gradskom upravnom odjelu za komunalnu djelatnost, stanovanje, graditeljstvo i zaštitu okoliša na lokaciji Trg Stjepana Radića 14, odnosno na telefon 053/574-416, odnosno na e-mail   komunalna.naknada@gospic.hr.