PRIOPĆENJE PREDSJEDNIKA HSP-a KARLA STARČEVIĆA

Dugotrajna politička kriza u Ličko-senjskoj županiji svakim danom postaje sve veća te se sve više
prenosi na različite skupine našeg društva. Mi, HSP, kao odgovorna stranka prema svojim biračima i
svim stanovnicima naše županije pratimo i analiziramo razvoj situacije za koju procjenjujemo da je
kriza došla do svog vrhunca i poručujemo svim sugrađanima da u toj krizi nismo sudjelovali pa ne
možemo za nju preuzeti odgovornost.
Ukoliko se najavljena, više puta prekinuta sjednica županijske skupštine, ne održi u četvrtak, 13.
lipnja, pozivamo predsjednika skupštine i Ličko-senjskog HDZ-a Marijana Kustića i župana Darka
Milinovića da podnesu neopozive ostavke na svoje dužnosti za dobrobit Županije.
Kao što je poznato, na prvoj konstituirajućoj sjednici je izabran predsjednik skupštine Marijan Kustić
zahvaljujući dogovoru između HDZ-a i njegovih koalicijskih partnera i nezavisnih lista Darka Milinovića
i Ante Dabe uz suglasnost SDSS-a te je kao takav prezentiran javnosti uz obećanje da će i proračun
biti prihvaćen do 18.travnja što nije do danas učinjeno. Na tom sastanku HSP nije sudjelovao niti se
na bilo što obvezao.
Na taj način obmanuta je cijela javnost kao i naši vijećnici a danas vidimo da se tog sporazuma svi
zajedno odriču optužujući jedni druge .
U takvim odnosima nismo i ne želimo sudjelovati. HSP je odgovorna stranka a njezini vijećnici se
pridržavaju najviših moralnih načela, te nisu i ne žele sudjelovati u nikakvoj trgovini.
Iz svega navedenog zaključujemo da je sazrjelo vrijeme za odgovornost pojedinaca koji često u
javnost iznose stav o potrebi deblokade županije a očito je da su oni upravo taj uteg zbog kojih je i
nastala kriza i blokada.
Zbog svega navedenog pozivamo župana i predsjednika županijske skupštine da hitno podnesu
neopozivu ostavku te da se iduće vrijeme iskoristi za izbor novog, odgovornog predsjednika
skupštine, da dožupani preuzmu vođenje županije, te usvoji proračun kako bi se razriješila kriza bez
novih nepotrebnih političkih izbora.
Predsjednik
Karlo Starčević