Stanje na tržištu rada Ličko-senjske županije u siječnju 2018.g.

Ukupna registrirana nezaposlenost

Krajem siječnja 2018. godine u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područnom uredu Gospić evidentirana je 2.801 nezaposlena osoba, što predstavlja 291 osobu odnosno 11,6% više nego u prethodnom mjesecu i 667 osoba ili 19,2% manje nego u istom mjesecu prošle godine.

Regionalni raspored nezaposlenosti

Najveći broj nezaposlenih osoba u siječnju 2018. godine imale su ispostave Gospić (833 ili 29,7%) i Otočac (793 ili 28,3%) nakon kojih slijede Senj (427 ili 15,2%), Korenica (331 ili 11,8%), Donji Lapac (262 ili 9,4%) i Novalja (155 ili 5,5%). U odnosu na prethodni mjesec zabilježeno je povećanje broja nezaposlenih u svim ispostavama i to redom Korenica 23,0%, Novalja 18,3%, Gospić 12,9%, Otočac 10,0%, Donji Lapac 6,1% i Senj 5,7%.

Spolna i dobna struktura nezaposlenih osoba

Od ukupnog broja nezaposlenih u siječnju 2018.g. evidentirane su 1.502 nezaposlene žene i 1.299 muškaraca. Udio žena u ukupnim nezaposlenim osobama iznosi 53,6%, dok udio muškaraca iznosi 46,4%. Što se tiče starosne strukture najveći udio u ukupnom broju nezaposlenih osoba imaju nezaposlene osobe stare između 20-24 godine 14,5% i od 55-59 godina 12,6%.

Ulasci u evidenciju nezaposlenih

Tijekom siječnja 2018. godine u Područnom uredu Gospić prijavljene su 443 nove nezaposlene osobe od čega 226 ili 51,0% žena i 217 ili 49,0% muškaraca. Priljev u registriranu nezaposlenost je za 1 osobu ili 0,2% manji nego prethodnog mjeseca i za 48 osoba ili 12,2% veći nego u siječnju 2017.godine. Od ukupnog broja novoprijavljenih najviše je u evidenciju došlo izravno iz radnog odnosa 350 i iz neaktivnosti 78. Najčešći razlozi prestanka radnog odnosa su zbog isteka rada radniku na određeno vrijeme 199, poslovno uvjetovanog otkaza zbog gospodarskih, tehničkih ili organizacijskih razloga 71 i isteka rada na sezonskim poslovima 61.

Izlasci iz evidencije nezaposlenih

U izvještajnom mjesecu ukupno su iz evidencije nezaposlenih izašle 152 osobe od čega 83 ili 54,6% žena i 69 ili 45,4% muškaraca. Od toga je zaposleno 79 osoba i to 71 zasnivanjem radnog odnosa i 8 temeljem drugih poslovnih aktivnosti (registriranje obrta, slobodnog zanimanja ili djelatnosti poljoprivrede i šumarstva, stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa i sl.). Zbog zasnivanja radnog odnosa iz evidencije je izašla 71 osoba od čega 38 žena i 33 muškaraca što je za 76,3% manje nego u prethodnom mjesecu i 31,7% manje nego u isto vrijeme prošle godine.

Prijavljena slobodna radna mjesta

Tijekom siječnja 2018.g. prijavljeno je 705 slobodnih radnih mjesta, što je za 610 radnih mjesta ili 642,1% više nego u prethodnom mjesecu i za 555 radnih mjesta ili 370,0% više nego u siječnju prošle godine. Najviše prijavljenih potreba (m/ž) bilo je u sljedećim zanimanjima (broj prijava 6 i više): konobar 92, kuhar 57, čistačica 43, recepcionar 40, hot.-turistički službenik, prodavač i sobarica po 27, mornar 25, kuhinjski radnik 22, pralja 21, blagajnik, čuvar objekata i okoliša i pečenjar po 17, poljoprivredni radnik i medicinska sestra po 15, vrtlarski radnik i ekon. službenik po 14, pipničar 9, slastičar i čuvar po 8, električar održavanja 7, pom. hotelska domaćica, mesar i doktor medicine po 6.

Korisnici novčane naknade

U siječnju 2018.g. registrirano je 629 korisnika novčane naknade što predstavlja 22,5% od ukupnog broja nezaposlenih osoba u PU Gospić. Po ispostavama je evidentiran sljedeći broj korisnika novčane naknade: Gospić 164, Korenica 140, Otočac 135, Senj 110, Novalja 53 i Donji Lapac 27. Broj korisnika novčane naknade u siječnju 2018.g. povećao se u odnosu na prethodni mjesec za 132 osobe ili 26,6%, dok se u odnosu na isti mjesec prošle godine broj korisnika smanjio za 107 osoba ili 14,5%. U Područnom uredu Gospić tijekom siječnja ukupno je isplaćeno 1.624.619,29 kn za novčane naknade nezaposlenim osobama, a prosječna novčana naknada iznosila je 2.458,37 kn.

Mjere aktivne politike zapošljavanja

Tijekom siječnja 2018. godine u Programe za poticanje zapošljavanja uključeno je 40 nezaposlenih osoba. U sljedećoj tablici dajemo prikaz broja osoba uključenih u Program za poticanje zapošljavanja u Područnom uredu Gospić i to korisnike uključene tijekom 2018. godine kojih je 40, uključene u izvještajnom mjesecu (40) i korisnike aktivne na kraju mjeseca koji uključuju i korisnike iz prethodnog razdoblja, razvrstane po vrstama Mjera, kojih je 478.