U PROSTORIJAMA USLUGE d.o.o u GOSPIĆU POTPISAN UGOVOR VEZAN ZA PROJEKT “POBOLJŠANJE VODNO – KOMUNALNE INFRASTRUKTURE NA PODRUČJU AGLOMERACIJE GOSPIĆ – LIČKI OSIK – PERUŠIĆ”

Danas je u prostorijama Usluge d.o.o. u Gospiću upriličeno potpisivanje Ugovora za usluge izrade projektne dokumentacije, aplikacijskog paketa i dokumentacije o nabavi za prijavu projekta“Poboljšanje vodno – komunalne infrastrukture na području aglomeracije Gospić – Lički Osik – Perušić.  Nositelj projekta je Usluga d.o.o kao isporučitelj vodnih usluga, dok su partneri u projektu Grad Gospić i Općina Perušić. Gradonačelnik grada Gospića Karlo Starčević…

Mile Uremović, jedan od članova užeg projektnog tima ispred Usluge d.o.o dodao je…

Načelnik općine Perušić Ivica Turić…

Direktor vodećeg člana zajednice Izvršitelja ugovora Tomislav Škara naglasio je kako je potreban veliki angažman svih koji sudjeluju u realizaciji ovoga projekta , a rok za aglomeraciju Gospić do kad trebaju biti ispunjeni svi zahtjevi je 31. prosinca 2023. godine.