O nama

KIC je osnovan 2009. godine Odlukom Gradskog vijeća Grada Gospića pod nazivom Kulturno Informativni Centar Gospić, javna ustanova za kulturu, sa sjedištem u Gospiću, Budačka 12.

Djelatnost ustanove je:

  • organizacija, razvijanje i unapređenje svih oblika kulturnog i umjetničkog stvaralaštva;
  • zadovoljavanje svih oblika zabavnih, kulturnih i umjetničkih potreba Grada Gospića;
  • izdavačka djelatnost;
  • promidžba;
  • umjetničko i književno stvaralaštvo i reproduktivno izvođenje;
  •  proizvodnja i trgovina na malo umjetninama, suvenirima, knjigama, rukotvorinama i sličnim predmetima.

U sklopu KIC-a nalaze se:

  • Hrvatski dom Kaniža  u kojem djeluju ultimate fight klub Likos i armwrestling klub Arktos;
  • KIC Lički Osik koji je u izgradnji.

Vizija:

Kulturno Informativni Centar je javna ustanova kulture koja putem svojih djelatnosti promiče kulturu, sportske i visoke umjetničke dosege, prati i potiče aktualna društvena i kulturna zbivanja u Gradu Gospiću  i koja pruža mogućnosti za svestrano informiranje u kulturi i o kulturi.