GRAD GOSPIĆ JAVNOSTI PREDSTAVIO PRIJEDLOG PRORAČUNA ZA 2018. GODINU

Danas je gradonačelnik Grada Gospića Karlo Starčević javnosti predstavio Prijedlog Proračuna Grada Gospića za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu

 rekao je gradonačelnik te dodao

Inače prijedloge i mišljena koja se odnose na Prijedlog Proračuna za 2018. godinu građani su mogli dostaviti do 10. siječnja 2018. godine, a prijedloge su između ostalog dostavili: Ivanka Vojvodić koja korisnim smatra sufinanciranje priprema za državnu maturu, Mirko Starčević koji je predložio opremanje jedne specijalizirane učionice u Strukovnoj školi Gospić, te  Društvo „Naša djeca“ Grada Gospića s prijedlogom povećanja plana za financiranje udruga u kategoriji djeca, mladi i zajednica.

 Nakon ove javne prezentacije Prijedloga Proračuna za 2018. godinu gradonačelnik će Prijedlog uputiti Gradskom vijeću.