Sporazumom o suradnji u sklopu izrade Glavnog plana razvoja prometa regije Sjeverni Jadran, Ličko – senjska županija potpisnicima ustupila software

Danas je u Kabinetu župana potpisan Sporazum o suradnji  između Ličko – senjske županije, Veleučilišta „Nikola Tesla“ u Gospiću i Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije na provedbi projekta razvoja cestovne infrastrukture za područje Ličko – senjske županije u sklopu izrade Glavnog plana razvoja prometa regije Sjeverni Jadran. Ovim sporazumom  Ličko – senjska županija ustupila je potpisnicima software vrijedan 100 tisuća eura, a na taj način Zavod za prostorno uređenje Ličko – senjske županije i Veleučilište „Nikola Tesla“ u Gospiću biti će direktno uključeni u izradu Master plana prometa Sjeverni Jadran

kazao je župan Milinović. Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Ličko – senjske županije Stipe Mudrovčić…

Ispred Veleučilišta  „Nikola Tesla“ u Gospiću dekanica Vlatka Ružić

Inače, ukupna vrijednost Master plana prometa Sjeverni Jadran iznosi oko 10 milijuna kuna .