NATJEČAJ za prijam u radni odnos

Na temelju članka 9. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Kulturno Informativnog Centra Gospić, javne ustanove za kulture  („Službeni vjesnik Grada Gospića“ br. 10/10),   Kulturno Informativni Centar...
Objavljeno: 28/06/2022 Saznajte više